Ochrona prywatności

„P.P.H.U. KUSMET” Stanisław Kuśmirek I Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Józefowie, ul. Pstrągowa 4

Informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu

korespondencji, realizacji zawartych umów lub nawiązania współpracy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich przenoszenia,

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych

a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie stosownych umów

oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane będą przechowywane przez okres do 6 lat od ustania współpracy

lub stosownie dłużej w przypadkach gdzie wymagają tego przepisy państwowe”.