Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNRTOWEGO FIRMY KUSMET

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep Internetowy firmy "KUSMET", zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem internetowym www.kusmet.pl jest własnością firmy:

P.P.H.U.KUSMET Stanisław Kuśmirek I Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Pstrągowa 4

05-420 Józefów

tel. +48 22 789 34 72

REGON: 145921288, NIP: 532-204-30-70

Alior Bank SA

Nr konta: 03 2490  0005 0000 4500 6390 4215

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się  obowiązujące od          

chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

OFERTA

Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.

Zdjęcia przedstawiające produkty mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, zależnie od średnicy gwintów oraz innych zmian wprowadzanych przez producenta.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

Koszty dostawy zostaną doliczone do faktury sprzedaży w wysokości podanej w koszyku Klienta w momencie składania zamówienia - zależnie od wagi i wymiarów.

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

Zamówienia można składać:

- za pośrednictwem strony www.kusmet.pl ;

- e-mail: info@kusmet.com.pl,  kusmet@wp.pl

- telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura: 8.00 - 16.00 pod nr telefonów: 22 789 34 72

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do obsługi sklepu www.kusmet.pl.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Usługodawca (Sklep) zastrzega, iż może nie przyjąć oferty kupna (odstąpić od realizacji zamówienia)bez podania przyczyn.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on  odpowiedź pocztą e-mail ze sklepu www.kusmet.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 30 dni roboczych, przy czym czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru (patrz pkt. 11) .

Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę VAT .

Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto sklepu  lub gotówką przy odbiorze przesyłki.

FORMY PŁATNOŚCI

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

- Gotówka przy odbiorze

- Przelew na konto sklepu

KOSZT I FORMA DOSTAWY

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy kilka sposobów dostawy naszych towarów:

- dostawa na terenie całej Polski poprzez firmę kurierską;

- istnieje także możliwość osobistego odbioru towarów w naszej siedzibie

 

ZWROTY I REKLAMACJE

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy. 

Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Podstawą uznania reklamacji jest oryginał paragonu lub faktury Vat. W przypadku ewentualnych reklamacji bądź zwrotów towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail. Konieczne jest wówczas dostarczenie produktu na podany adres wraz z podaniem numeru zamówienia.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

W przypadku stwierdzenia wady, Klient może zażądać wymianę towaru na nowy, albo doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową. W reklamacji klient może wybrać któryś z tych sposobów . Dopiero gdy okaże się , ze żadnego z tych żądań sprzedawca nie może spełnić , klient może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy .

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

P.P.H.U. KUSMET Spółka Jawna

ul. Pstrągowa 4

05-420 Józefów

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, jak np: odcień, struktura nie uwzględniamy.

OCHRONA DANYCH

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:

 Info@Kusmet.com.pl, Kusmet@wp.pl   lub telefonicznie  22 789 34 72